Biológia človeka

Vypracované maturitné otázky

Fotosyntéza rastlín

18.03.2013 20:15
  Fotosyntéza (gr. fotos – svetlo, synthessis – viazanie, zlučovanie): je jedinečný dej na Zemi, ktorého výsledkom je produkcia organických látok a kyslíka procesom viazania slnečnej energie a jej premeny na energiu chemických väzieb. Fotosyntéza je prvý a najdôležitejší proces premeny...

Vylučovacia sústava človeka

18.03.2013 19:27
Funkcia: odstraňovanie škodlivých látok von z tela; udržanie homeostázy, a to tak, že sa udržuje stály obsah vody a soli v tele; udržanie stáleho krvného tlaku; tvorba tkanivových kormónov (RENÍN) Funkciu vylučovania plní OBLIČKA (moč)                  ...

Tráviaca sústava

18.03.2013 18:49
Funkcia: príjem, spracovanie a vylúčenie nestrávených zvyškov potravy ÚSTNA DUTINA - ZUBY - pomáhajú mechanickému spracovaniu potravy                                    - ľudský chrup je HETERODONTNÝ: prít....

Oporná sústava človeka, kostra človeka

10.02.2013 16:01
Funkcie opornej sústavy:  1. opora tela 2. závesný aparát pre svaly 3. chráni vnútorné orgány   Spojenie kostí: Nepohyblivé- VAZIVOM (švy v lebke)                    CHRUPKOU (lonová spona, medzistavcové platničky, rebrá k hrudnej...

Fotogaléria: Biológia človeka