Oporná sústava človeka, kostra človeka

10.02.2013 16:01

Funkcie opornej sústavy: 

1. opora tela

2. závesný aparát pre svaly

3. chráni vnútorné orgány

 

Spojenie kostí:

Nepohyblivé- VAZIVOM (švy v lebke)

                   CHRUPKOU (lonová spona, medzistavcové platničky, rebrá k hrudnej kosti)

                   KOSŤOU (krížová kosť)

Pohyblivé- KĹBOM: stavba- kĺbová jama

                                       - kĺbová hlavica 

                                       - pomocné kĺbové zariadenia (napr. menisky- kolenný kĺb)

stavba kolenného kĺbu- stehenná kosť

                                - jabĺčko

                                - píšťala (ihlica nezasahuje do kolenného kĺbu)

 

Kostra lebky:

a) MOZGOVÁ ČASŤ (NEUROCRANIUM): kosti ohraničujú lebečnú dutinu, v ktorej je uložený mozog

- objem lebečnej dutiny zodpovedá hmotnosti objemu v gramoch- muž: 1450 cm3

                                                                                            - žena: 1300 cm3

-kosti: ZÁHLAVNÁ (nepárová)- je v nej otvor pre spojenie s chrbticou, po boku sú plôšky pre spojenie s 1. krčným stavcom

          KLINOVÁ (párová)- vyzvára veľké a malé krídla, vybieha do útvaru Tureckého sedla, v ktorom je jama pre hypofýzu

          SPÁNKOVÁ (párová)- je v nej jama pre kĺbové spojenie so sánkou, súčasťou SK je najtvrdšia kosť v tele- SKALNÁ KOSŤ (PYRAMÍDA), v ktorej sa nachádza sluchovorovnovážny orgán

          TEMENNÁ (párová)- je po bokoch lebky

          ČELOVÁ (nepárová)- zakladá sa ako párová a krátko po narodení zrastá. Tvorí kostenný podklad čela a ohraničuje stropy očníc

b) TVÁROVÁ ČASŤ (SPLANCHNOCRANIUM) 

-kosti: NOSOVÁ (párová)- tvorí kostený podklad chrbta nosa 

          ČUCHOVÁ (nepárová)- jej zvislá platňa tvorí časť nosovej prepážky

          PREDNÁ NOSOVÁ MUŠĽA (párová)- vo vnútri nosovej dutiny

          ČERIESLO (nepárová)- tvorí dolnú časť nosovej prepážky

          SLZNÁ (párová)- je z vnútornej strany očnice

          ČEĽUSŤ (nepárová)- sú v nej ložiská pre zuby

          PODNEBNÁ(párová)- tvoria ju 2 kostené platničky, ktoré vytvárajú tvrdé podnebie

          JARMOVÁ (párová)- tvorí kostený podklad lícam. Výbežky spánkovej, jarmovej a čelovej kosti ohraničuje JARMOVÝ OBLÚK

          SÁNKA (nepárová)- jedniá pohyblivá kosť lebky. Spája sa kĺbovým spojením so spánkovou kosťou. Sú tu prít. ložiská pre zuby. Z vnút. strany sánky, na brade je výbežok TŔŇ, ktorý súvisí so vznikom artikulovanej reči

          JAZYLKA (nepárová)- má tvar podkovy otvorenej dozadu a je uložená medzi svalmi koreňa jazyka. Je na nej zavesený hrtan.

 

Kostra trupu:

a) CHRBTICA: u človeka je 2x esovito prehnutá. Rozlišujeme vyklenutie dopredu- LORDÓZU (krčná, drieková) a vyklenutie dozadu- KYFÓZU (hrudníková, krížová)

- u zdravého človeka je mierna asymetria  chrbtice- je mierne vychýlená na jednu stranu. Nesprávnym zaťažovaním chrbtice sa táto asymetria zväčší a vzniká SKOLIÓZA

- pozostáva zo stavcov- 7 krčných

                                - 12 hrudníkových

                                - 5 driekových

                                - 5 krížových (zrastených v krížovú kosť)

                                - 4-5 kostrčových (kostrč)

- stavba stavca- TELO STAVCA

                     - OTVOR

                     - VÝBEŽKY- TŔŇOVITÝ VÝBEŽOK (zadný, 7. krčný stavec)

                                      - BOČNÉ VÝBEŽKY 

                                      - KĹBOVÉ VÝBEŽKY (horný a dolný)

Driekové stavce majú veľmi mohutné telo. Zadný výbežok pripomína uško šálky. Hrudníkové majú po bokoch tela plôšky pre spojenie s rebrami. 

1. krčný stavec- NOSIČ (ATLAS)- nemá telo, má 2 oblúky- predný a zadný - na prednom oblúku je jama pre zub 2. krčného stavca ČAPOVCA

2. krčný stavec- ČAPOVEC (EPISTROFEUS)- vybeha smerom hore do zubu ČAPOVCA, ktorý zapadá do NOSIČA

Stavce sú spojené medistavcovými platničkami. Začínajú medzi 2. a 3. stvcom a posladná končí medzi posledným driekovým a 1. krížovým stavcom.

b) HRUDNÁ KOSŤ- RUKOVAŤ

                           - TELO 

                           - MEČOVITÝ VÝBEŽOK

                           - REBRÁ (12 párov)- 7 párov pravých- upínajú sa na hrudnú kosť priamo cez chrupku

                                                       - 5 párov nepravých- 3 páry sa upínajú na hrudnú kosť cez chrupku predchádzajúceho rebra

                                                                                   - 2 páry sú voľné

HRUDNÍK tvorí 12 párov rebier, hrudná kosť, 12 hrudníkových stavcov a ohraničuje hrudníkovú dutinu, v ktorej sú uložené orgány.

c) KOSTRA KONČATÍN- KOSTRA HORNÝCH KONČATÍN

                                  - KOSTRA DOLNÝCH KONČATÍN

KOSTRA HORNEJ KONČATINY- PLETENEC: tvorený KĽÚČNOU KOSŤOU, LOPATKOU

                                              - KOSTRA VOĽNEJ KONČATINY: tvorená- RAMENNOU KOSŤOU

                                                                                                           - KOSŤAMI PREDLAKTIA- LAKŤOVÁ KOSŤ

                                                                                                                                                 - VRETENNÁ

                                                                                                           - KOSŤAMI RUKY- ZÁPASTNÉ KOSTI (8)

                                                                                                                                      - ZÁPRSNÉ KOSŤI (5)

                                                                                                                                      - ČLÁNKY PRSTOV (15)

KOSTRA DOLNEJ KONČATINY- PLETENEC: tvorený PANVOVOU KOSŤOU (vznika zrastením bedrovej, lonovej a sedacej kosti). Dve panvové kosti spojené s krížovou kosťou vzadu a vpredu lonovou sponou ohraničujú PANVU.

                                              - KOSTRA VOĽNEJ KONČATINY: tvorená- STEHENNOU KOSŤOU

                                                                                                           - KOSŤAMI PREDKOLENIA- PÍŠŤALA

                                                                                                                                                    - IHLICA

                                                                                                           - KOSŤAMI NOHY- PRIEHLAVKOVÉ (7)

                                                                                                                                      - PREDPRIEHLAVKOVÉ (5)

                                                                                                                                      - ČLÁNKY PRSTOV (14)

OCHORENIA OP:

SKOLIÓZA- norovnomerné zakrrivenie chrbtice v dôsledku nerovnomereného zaťaženia.

Vonkajšie prejavy: jedna lopatka je vyššie ako druhá- sťažené dýchanie.

Prevencia: správne držanie tela, cvičenie na chrbticu, rovnomerné zaťažovanie chrbtice

OSTEOPORÓZA- úbytok kosteného tkaniva- rednutie kostí. Náchylnejšie sú ženy po menopauze- kosti sú krehkejšie a ľahšie sa lámu. Ako osteoporóza sa môže prejaviť aj nedostatok (hypovitaminóza) vitamínu D, ktorý ovplyvňuje metabolizmus vápnika a fosfotu

KRIVICA (RACHITIS)- prejavuje sa u malých detí. Vzniká v kypervitaminóze vit. D. Vznikajú deformácie chrbtice.

GUĽATÝ CHRBÁT- vzniká pri nesprávnom sedení a držaní tela